Buwan ng Wika 2013: Wika Natin Ang Daang Matuwid Slogan

In line with the month long celebration of Buwan ng Wikang Pambansa this coming August 2013 with the theme Wika Natin Ang Daang Matuwid, we are compiling valuable slogans which you can incorporate in posters, essays, school projects, and events.

We are also encouraging readers to contribute your own slogan by leaving a comment below:

1. Ang FIlipino ay Wikang Panlahat, Ilaw At Lakas sa Tuwid Na Landas

2. Wikang Filipino, tatak ng pagka Filipino; Ito'y ating gamitin at paunlarin; Kailangan Natin Upang matamo ang pagkakaisa ng bawat Pilipino

3. Pilipinas ang aking bansa, Tagalog Ang Aking Wika; pagka Pilipino'y gagawing Lakas patungo sa tinatahak na Landas

4. Tatag ng Wikang Filipino, Lakas ng pagka-Filipino

5. Sa pakikibaka tungo sa Katuwiran at Kaunlaran,
Wikang Filipino ang tanging sandigan
Na nagbibigay ng kalakasan at kaliwanagan

6. Sa daan ng buhay na tigib ng karimlan at kawalan ng pag-asa,
Manalig sa magagawa ng ating pambansang wika,
Wikang Filipino ang magsisilbing ilaw at lakas
Upang tahaking matagumpay ang tuwid na landas. - by khen

7. Sa paglalakbay sa daan ng mga pangarap
Hindi maiiwasang harapin ang mga sakit at hirap
Ngunit sa wikang Filipino tayo'y pinag-iisa ng patnubay,
Upang anumang pasubok ay tiyak magtatagumpay - by khen

8. Tanggalin mo ang pambansang wika ng isang bansa,
Parang tinanggal mo na rin ang liwanag sa loob ng isang bahay - by khen

9. Bigyan mo ako ng isang bansang walang pambansang wika,
At bibigyan kita ng isang bansang magulo at watak-watak ang adhika.
Ngunit bigyan mo ako ng isang bansang may pambansang wika
At bibigyan kita ng isang bansang nagtatagumpay dahil sa pagkakaisa - by khen

10. Wikang Panlahat itong Wikang Filipino,
Isang sandata na wika ko,
Saan man panig nitong mundo,
Ilaw at gabay sa landas ng mga tao
Nagsisilbing lakas ng mga Pilipino. - by Whilma Masangcay Abanador

11. Ang wika ay siyang espada nating mga Pilipino
Siyang sandata sa sa pakikibaka sa mundo.
Ang wikang bigay, gamit ko,
Landas at tanglaw sa sa mundong kay gulo. - by Whilma Masangcay Abanador

12. Wikang Filipino'y bigyang halaga...
gamitin natin lagi upang baya'y magkaisa! - by sally penid 

13. Bawat lahi may kultura,may sariling kakayahan
Na 'di dapat talikuran.'di dapat talikdan
wikang filipino ay ingatan,payabungin at paunlarin
sa pag panday ng lipunang may paglayang maangkin. - by m. gracelen quijada

14. Wikang pambansa sagisag ng pagkakakilanlan
bibigkis sa sambayanan tungo sa tuwid na daan,
kaya nararapat lamang na ito'y pahalagahan- Rosita Casan

15. See your slogan here by leaving a comment below.

You might also want to know more about: 2013 Buwan Ng Wikang Pambansa Theme